SENSYS

SENSYS

Noul dispozitiv de gestionare a sistemului vã permite sã verificaţi cu uşurinţã funcţionarea corespunzãtoare a sistemului.

Afişajul cu matrice de puncte, de dimensiuni mari, vã permite sã:

  • Verificaţi centrala cu funcţionare pe gaz, sistemul de încãlzire solar şi modulele de gestionare a zonei
  • Personalizaţi ecranul iniţial
  • Programaţi timpul de încãlzire şi de preparare a apei calde menajere
  • Vizualizaţi rapoartele referitoare la energie (energia solarã stocatã kWh, surse active, reducerea emisiilor de CO2 şi numãrul de duşuri posibile)